+48 602129448, 62 7427669
biuro@lttgroup.pl

Odbiór zużytego sprzętu

Odbiór zużytego sprzętu

W tym sklepie nieodpłatnie odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt zakupiony przez Klienta.

Sklep odbierze również nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony do Klienta.

Zużyty sprzęt, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt nie będzie przyjmowany. W takim przypadku, posiadacz zużytego sprzętu powinien przekazać go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Informacja o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych selektywnie zbieranych odpadów.

NAJBLIŻSZY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI W KTÓRYM ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ZNAJDUJE SIĘ:
PSZOK PLESZEW, ul. Polna 71, 63-300 Pleszew, tel. 62 742 16 64
PSZOK JAROCIN, ul. Mariusza Małynicza 1, Witaszyczki, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 24 56

Lista punktów zbierania zużytego sprzętu

W każdej gminie powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ponadto listę punktów zbierania zużytego sprzętu możesz znaleźć przez wyszukiwarkę internetową np.:
https://www.google.pl/search?q=najbliższe+punkty+zbierania+elektrośmieci

Jaki sprzęt można oddać do utylizacji?

Do utylizacji sklep przyjmuje sprzęt tego samego rodzaju, co dostarczany. By tego dokonać, należy wskazać/ zgłosić taką chęć w momencie zakupu nowego produktu w komentarzu do zamówienia. Przekazywany sprzęt powinien być opróżniony i przygotowany do odbioru, jeśli jego odbiór następuje przy dostawie nowego towaru.